Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej


Rozkład dnia w przedszkolu


Drzewo


Dzieci młodsze


Kangur


6.30 - 8.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne, spontaniczne. Wspólna zabawa – aktywność podejmowana przez dzieci zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, przygotowanie pomocy do zabaw i zajęć, zabawy ruchowe, ćwiczenia rozwijające mowę.

8.20 - 8.30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

8.30 - 9.00 Śniadanie.

9.00 - 9.35 Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno- społeczny, twórczy oraz fizyczny w sali lub ogrodzie, pobyt na świeżym powietrzu, spacery wycieczki, zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe. Dodatkowe zajęcia edukacyjne.

11.20 - 11.30 Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe.

11.30 - 12.00 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.00 - 13.50 Odpoczynek poobiedni (leżakowanie), słuchanie bajek, muzyki czynności samoobsługowe (rozbieranie, ubieranie, toaleta), zabawy ruchowe.

14.00 - 14.30 Podwieczorek. Wdrażanie do samodzielności.

14.30 - 16.00 Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Zabawy wspomagające prowadzone przez nauczycielkę. Indywidualna praca z dzieckiem. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.


Lis


Dzieci starsze
6.30 - 8.00 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi zdolnymi i z trudnościami. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. Wspólna modlitwa. Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.30 - 9.00 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania.

9.00 - 11.20 Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, wycieczki, spacery. Dodatkowe zajęcia edukacyjne. Zabawy swobodne, spontaniczne.

11.30 - 12.00 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

12.00 - 14.00 Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Zajęcia dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy na powietrzu. Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.00 - 14.30 Podwieczorek. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14.30 - 16.00 Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Zabawy wspomagające prowadzone przez nauczycielkę. Indywidualna praca z dzieckiem. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.

©Andre 2018