Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny NiepokalanejOpłaty za przedszkole w roku szkolnym 2018/2019Płatności dokonywane są "z góry" za dany miesiąc.DRODZY RODZICE!

BARDZO PROSZĘ O DOKONYWANIE WPŁAT

NA RADĘ RODZICÓW.

KWOTA ROCZNA - 120 ZŁOTYCH.

KONTO RADY RODZICÓW:

06 2490 0005 0000 4100 5642 2844Miesięczna opłata stała - 150 zł.

Niezależna od frekwencji dziecka,

jest stałą gwarancją miejsca w przedszkolu

i nie podlega zwolnieniu.Dzienna stawka żywieniowa

(śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek) - 7 zł.

Czyli 7 złotych x ilość dni roboczych w miesiącu.

Jeśli dziecka nie ma 3 dni i więcej w przedszkolu

- odpisy naliczane są w następnym miesiącu.Wyprawka na cały rok - 120 zł.

Można wpłacić w całości lub w ratach.Przedszkole ubezpiecza dzieci

od nieszczęśliwych wypadków w INTER RISK.

Roczna stawka ubezpieczenia - 30 zł.Język angielski dla 4, 5 i 6-latków

odbywa się w ramach podstawy programowej

i nie jest pobierana dodatkowa opłata.Za zajęcia dodatkowe pobierane są dodatkowe opłaty.

Rytmika - 40 złote (dwa razy w tygodniu).

Plastyka - 26 złotych (raz w tygodniu - jedna godzina zegarowa).Wszystkie płatności dokonywane są na konto bankowe

zgodnie z otrzymanym rachunkiem.W przypadku trudnej sytuacji materialnej

należy zgłosić się do dyrektora.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.


©Andre 2018