Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej


Kadra


Kwiatek


My tu nie tylko pracujemy...


Helena

    Siostra Helena - dyrektor przedszkola, logopeda. Wykształcenie: mgr pedagogiki o specjalości: opiekuńczo-wychowawcza. Ukończony kurs kwalifikacyjny - zarządzanie oświatą. Studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne oraz logopedia.


    Siostra Anna - nauczyciel. Wykształcenie: mgr pedagogiki o specjalności: kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne. Studia na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie: Pedagogika społeczna. Ukończony kurs kwalifikacyjny: terapia pedagogiczna.

Anna


Andrzej

    Ojciec Andrzej OFM Cap. Opiekun duchowy przedszkola.


    Siostra Marlena - mgr pedagogiki o specjalności: opiekuńczo - wychowawcza. Studia podyplomowe w zakresie edukacji elementarnej.

Marlena


Dorotka

    Siostra Dorotka - nauczyciel. Wykształcenie: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe: terapia pedagogiczna.


    Siostra Magda - nauczyciel. Wykształcenie: mgr pedagogiki o specjalości: opiekuńczo- wychowawcza. Studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej.

Magda


Iwonka

    Pani Iwonka - nauczyciel. Wykształcenie: mgr pedagogiki wczesnoszkolnej.


    Pani Weronika - mgr pedagogiki o specjalności: pedagogika wczesnoszkolna.

Weronika


Ania

    Siostra Anna - pomoc nauczyciela. Mgr zarządzania i marketingu.


    Pani Agnieszka - pomoc nauczyciela.

Agnieszka


Ela2

    Pani Ela - pomoc nauczyciela. Wykształcenie: mgr pedagogiki.


    Pani Kinga - nauczyciel. Wykształcenie: mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej. Ukończone studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej.

Kinga


Agnieszka

    Pani mgr Agnieszka - neurologopeda, oligofrenopedagog.


    Pani Kasia - pomoc nauczyciela.

Kasia


Bozenka

    Pani Bożenka - mgr zarządzania finansami i rachunkowością w przedsiębiorstwach - księgowa.


    Siostra Ania - kucharka. Posiada tytuł Mistrza w zawodzie kucharz.

Ania


Joanna

    Siostra Joanna - pomoc w kuchni.


    Pani Marlena - pomoc w kuchni.

Marlenka

©Andre 2018